CZAS OSTATECZNY

10 Przykazań według wyznań

PRZYKAZANIE

Tradycja żydowska, Talmud

Anglikanie i większość protestantów

Prawosławni

Katolicy i luteranie

Ja jestem Pan, Twój Bóg

1

Wstęp

1

1

Nie będziesz miał bogów cudzych obok Mnie

2

1

1

1

Nie będziesz czynił sobie wyobrażeń bożków

2

2

2

1

Przykazanie pominięte*.

Nie będziesz brał imienia Boga swego na daremno

3

3

3

2

Pamiętaj, aby dzień święty święcić [w tekście Biblii podane szczegółowe przepisy]

4

4

4

3

Czcij ojca swego i matkę swoją [tu dołączone jest błogosławieństwo: abyś abyś długo żył na ziemi...]

5

5

5

4

Nie morduj

6

6

6

5

Nie cudzołóż

7

7

7

6

Nie kradnij

8

8

8

7

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu

9

9

9

8

Nie będziesz pożądał żony bliźniego swego

10

10

10

9

Przykazanie rozdzielone na dwa przykazania.**

Nie będziesz pożądał żadnej rzeczy należącej do bliźniego [Biblia wymienia je szczegółowo].

10

10

10

10

Przykazanie rozdzielone na dwa przykazania. Dziewiąte i dziesiąte**

*

Przykazanie pominięte

Biblia Tysiąclecia Wj 20:4

  1. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

**

Przykazanie rozdzielone na dwa przykazania, Dziewiąte i dziesiąte.

 

Biblia Tysiąclecia Wj 20:17

 

17. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

 

 

 

10 Przykazań 2 Moj. 20:2-17

 

2. Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

3. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

4. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

5. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

6. A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

7. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

8. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić.

9. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę,

10. Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.

11. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

12. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

13. Nie zabijaj.

14. Nie cudzołóż.

15. Nie kradnij.

16. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

17. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego

(Biblia Warszawska)

 

10 Przykazanie w Biblii Gdańskiej

 

2 Moj. 20:17

17. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani sługi jego, ani dziewki jego, ani wołu jego, ani osła jego, ani żadnej rzeczy bliźniego twego.

 

 

Ten sam tekst w Biblii Tysiąclecia.

 

Wj 20:17

17. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.