CZAS OSTATECZNY

Grecka Cerkiew żąda usunięcia nr. 666 z dowodów osobistych

Grecka Cerkiew Prawosławna żąda od rządu Grecji usunięcia numeru 666 z nowych dowodów osobistych

9.11.2010 Jak podają greckie środki masowego przekazu, Święty Synod oficjalnej Greckiej Cerkwi Prawosławnej zażądał od rządu Grecji usunięcia z nowych dowodów osobistych, wprowadzanych teraz w Grecji, numeru "666%u2033, który został nazwany w Apokalipsie "liczbą bestii".

W Grecji Cerkiew Prawosławna nie jest oddzielona od państwa, dlatego Święty Synod apeluje o zachować w państwie "jedności wiary" i dlatego, zdaniem Synodu, "karta obywatela" "nie powinna zawierać zarówno ani widzialnego ani ukrytego numeru 666%u2033.

W specjalnym komunikacie Świętego Synodu odnośnie tego problemu, wydanym w połowie listopada zauważono, że prawosławni kapłani i eksperci, po wspólnych konsultacjach już informowali rząd o swojej pozycji. Prawosławny punkt widzenia znalazł zrozumienie u przedstawicieli władzy wykonawczej, którzy oświadczyli, że opinia Cerkwi będzie z pewnością brana pod uwagę.

tromaktikoOficjalna Cerkiew Prawosławna uprzedziła rząd, że zamierza wypowiedzieć się publicznie w tej sprawie w imię zachowania wolności osobistych i zasad prawosławnej wiary, po oficjalnym oświadczeniu władz o wydaniu dokumentów komputerowych, określonych jako "karta obywatela".

Projekt wydania nowych dokumentów powinien zostać zakończony na początku przyszłego roku.

Hierarchia Greckiej Cerkwi jest często oskarżana o konserwatyzm, a nawet obskurantyzm, kiedy zaczyna aktywnie wypowiadać się na różne tematy, dotyczące sfery życia polityczno-społecznego. Tak na przykład, ateński Synod nie poparł wejścia Grecji do strefy Szengen, tłumacząc to tym, że w systemie zautomatyzowanej kontroli tranzytu obywateli do strefy Szengen wykorzystuje się liczbę "666". Cerkiew Prawosławna aktywnie występowała przeciwko decyzji socjalistycznego rządu o usunięciu z dowodu osobistego rubryki "wyznanie" na początku nowego, drugiego tysiąclecia .

opr026iv

"Liczba bestii" - 666 figuruje w biblijnym fragmencie tekstu Apokalipsy świętego Jana Teologa: "Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć" (Ap. 13:18). Zgodnie z prawosławna grecką tradycją, Apokalipsa została napisana przez Apostoła Jana w 95 roku n.e. na wyspie Patmos, położonej na morzu Egejskim.

contentsegment_16138037w800_h_r0_p0_s1_v1jpg

Źródło: http://portal-credo.ru/site/?act=news&id=81114