CZAS OSTATECZNY

Duch Święty wie co robi

David Wilkerson Today

WEDNESDAY, AUGUST 4, 2010

DUCH ŚWIĘTY WIE, CO ROBI

Duch Święty nie wykonuje Jego dzieł w nas w jakiś niespójny i połowiczny sposób. On istnieje nie tylko po to, by nam pomagać w życiu, by nas przeprowadzać przez kryzysy i pocieszać nas w samotne noce. On nie jest tylko
po to, by nas podnosić i wpompować trochę więcej siły, zanim pośle nas ponownie do biegu.

Wszystko, co Duch Święty czyni, jest związane z powodem Jego przyjścia – by nas przyprowadzić do domu, jako gotową oblubienicę. On działa tylko zgodnie z tą misją! Tak, On też jest naszym Pocieszycielem, naszą siłą w czasie potrzeby, ale On używa każdego aktu wyzwolenia, każdej Jego manifestacji w nas do tego, by przygotować nas, jako oblubienicę.

Duch Święty nie jest też tu tylko po to, by dawać dary światu. Nie, każdy Jego dar ma pewien cel. Duch Święty ma tylko jedno przesłanie: wszystko, czego nas uczy, prowadzi do jednej, centralnej prawdy. On może w nas
błyszczeć, jak wspaniały klejnot, ale każdy promień prawdy jest po to, by uświadomić nam tą jedną, najważniejszą prawdę, a to jest: „Nie należysz do siebie samego – zostałeś wykupiony za wysoką cenę. Zostałeś wybrany, by być oblubienicą Chrystusa. Duch Święty został posłany, by ci objawić tą prawdę, która uwolni cię od wszelkich innych
miłości. Ta prawda złamie wszelkie jarzma grzechu i rozprawi się ze wszelką niewiarą. Nie jesteś z tego świata; zdążasz na wspaniałe spotkanie z Oblubieńcem i jesteś przygotowywany na Jego ucztę weselną. Wszystko jest już gotowe, a ty jesteś przygotowywany na tą ucztę weselną!
Chcę cię przedstawić, jako oblubienicę bez skazy, mającą gorącą miłość do Niego w twoim sercu”


To jest dzieło Ducha Świętego – by przedstawiać Jezusa w kościele tak, byśmy zakochali się w Nim.Read this devotion online: http://www.worldchallenge.org/pl/node/9410