CZAS OSTATECZNY

JESTEŚ BOŻYM SKARBEM

David Wilkerson Today

MONDAY, NOVEMBER 22, 2010

JESTEŚ BOŻYM SKARBEM

Słowo Boże mówi, „Nierządnica czyha na cenne życie” (Przypow. Sal. 6:26) Nierządnica, o której mowa, to szatan i on poluje na tych, którzy są cenni dla Boga.

Biblia daje nam jasną ilustrację tego w 4 Mojż. 13 i 14. Izrael wysłał dwunastu szpiegów do Ziemi Obiecanej. Kiedy ci szpiedzy wrócili po czterdziestu dniach, dziesięciu z nich zasiało trzy kłamstwa w sercach ludu Bożego: (1). „W tym kraju jest zbyt dużo ludzi i są dla nas zbyt silni”.
(2) „Miasta mają zbyt wysokie mury i ich twierdze są nie do zdobycia”. (3) W tej ziemi są olbrzymy i nie możemy im stawić czoła. Jesteśmy bezbronni! To już koniec!”

Te kłamstwa odebrały Izraelowi odwagę. Pismo Święte mówi, że ludzie przeżyli noc w rozpaczy. „Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos, i płakał lud tej nocy” (4 Mojż. 14:1). Ponad 2 miliony ludzi płakało i narzekało – skupieni byli wyłącznie na ich słabościach i niemożnościach. Ten płacz niewiary bombardował niebo.

Kochani, diabeł dzisiaj rzuca te same trzy kłamstwa przed lud Boży. „Twoje doświadczenia są zbyt liczne. Twoje pokusy są zbyt potężne. Jesteś zbyt słaby, by sprzeciwić się siłom, które są przeciw tobie”.

Słowo, które Bóg powiedział wtedy do Izraela, jest również dzisiaj dla nas: „Będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia” (2 Mojż. 19:5). „Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, twego Boga, i ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów,
które są na ziemi, abyś był jego wyłącznym ludem” (5 Mojż. 14:2).

Jozue i Kaleb mieli objawienie tego, jak są cennymi w oczach Bożych. Oni wiedzieli, że Izrael był dla Boga ludem szczególnym. To było kluczem do ich ducha nadziei. Jozue powiedział, „Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię” (4 Mojż. 14:8). Inaczej
mówiąc, „Ponieważ On ma w nas upodobanie, to ta ziemia już jest nasza”.

Takie samo objawienie miał Dawid: „On mnie wyprowadził i wybawił – bo ma we mnie upodobanie”. Tak samo każdy zwycięski chrześcijanin dzisiaj ma takie objawienie o swoim kochającym Ojcu w niebie. „Nie możemy przegrać! Wszyscy nasi wrogowie są jak nic dla nas, bo jesteśmy cenni dla Pana”.
 Read this devotion online: http://www.worldchallenge.org/pl/node/10702