CZAS OSTATECZNY

Metody Szatana

David Wilkerson Today

THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2010

SZATAN UŻYWA WYRAFINOWANYCH METOD


"Król asyryjski wysłał.... przeciwko królowi Hiskiaszowi Rabszake zpotężną armią do Jeruzalemu" (2 Król 18:17). Asyryjczycy reprezentują dzisiejsze "przewodniki do dobrobytu". Diabeł paraduje ze swoją armią wokoło twoich murów: ludzi, którzy są potężni, piękni i wydaje się, że
odnoszą sukcesy we wszystkim, co postanowią. Kiedy ich widzisz, czujesz się
osaczony, jak więzień!

Pierwszym trikiem człowieka grzechu jest kwestionowanie całkowitego poddania się człowieka wierzącego Panu. Rabszake, którego imię znaczy "pijany posłaniec", był ambasadorem króla. Wyśmiewał on bogobojnych i ubliżał im (patrz 2 Król. 18:19-20). Jego oskarżenia brzmiały, "Bóg was nie ma zamiaru wybawić z tego bałaganu. Upadniecie! Jesteście w wielkim kłopocie i wasza wiara nic nie da".

Potem szatan dodaje jeszcze inny wykręt: mówi, że to Bóg stoi za wszystkimi twoimi kłopotami. Posłaniec Asyrii twierdził, "To Pan rzekł do mnie: Wyrusz przeciwko temu krajowi i zniszcz go!" (2 Król. 18:25). Szatan będzie
próbował cię przekonać, że Bóg się mści, bo się na ciebie gniewa. To jest najbardziej śliskie kłamstwo! On chce, byś uwierzył, że Bóg cię porzucił i oddał cię na pastwę kłopotów i smutków. Chce, byś myślał, że wszystkie twoje problemy są wynikiem Bożej kary za twoje przeszłe grzechy. Nie wierz temu! To właśnie szatan chce cię zniszczyć.

Nasz Pan jest wyzwolicielem, twierdzą obronną. Izajasz powiedział, że On nadchodzi, "by dać płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu." (Izajasz 61:3).

Nie, drogi święty, nie zginiesz. Jesteś po prostu atakowany i ostrzeliwany przez kłamstwa nieprzyjaciela, ponieważ postanowiłeś w swoim sercu zaufać Panu. Szatan chce zniszczyć twoją wiarę w Boga.Read this devotion online: http://www.worldchallenge.org/pl/node/9756