CZAS OSTATECZNY

KLUCZ DO KAŻDEGO WYBAWIENIA

David Wilkerson Today

MONDAY, NOVEMBER 15, 2010

KLUCZ DO KAŻDEGO WYBAWIENIA

Duch Święty dał Dawidowi objawienie, które jest kluczem do każdego wybawienia. Dawid mógł powiedzieć: „Powodem dlaczego Bóg wybawił mnie od wszystkich moich wrogów – z moich smutków i mocy piekła – jest to, że jestem cenny dla Niego. Mój Bóg raduje się ze mnie!”

„Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, Wyratował mnie, gdyż mię umiłował” (Psalm 18:20). Czy potrzebujesz wybawienia? Od pożądliwości, pokusy czy doświadczenia? Od problemu, który jest natury umysłowej, duchowej, emocjonalnej lub fizycznej? Klucz do twojego zwycięstwa jest w tym cytowanym wersecie. Bóg raduje się z ciebie! Jesteś dla Niego cenny!

W Pieśni nad Pieśniami Pan mówi o Swojej oblubienicy: „ Jakże jesteś piękna i jakże pełna wdzięku, miłości przerozkoszna!” (Pieśń nad Pieśniami 7:7). Trzy hebrajskie słowa w tym wersecie są synonimami: piękna oznacza drogocenna; pełna wdzięku oznacza przyjemność i rozkosz. Te słowa określają to, co Jezus myśli o Swojej oblubienicy, kiedy na nią patrzy. Patrzy na nią i mówi:
”Jaka jesteś piękna, słodka i rozkoszna. Jesteś
dla Mnie drogocenna, przerozkoszna.”


Z kolei oblubienica chlubi się: „ Ja należę do mojego miłego i ku mnie zwraca się jego pożądanie” (7:11). To znaczy, że On biegnie za mną z rozkoszą. Goni mnie, ponieważ jestem taka drogocenna dla Niego.

Te same myśli znajdujemy w wielu Psalmach. „ Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, którzy ufają łasce Jego” (Psalm 147:11). „Bo Pan upodobał sobie lud swój, Pokornych ozdabia zbawieniem!” (149:4).

 
Read this devotion online: http://www.worldchallenge.org/pl/node/10645