CZAS OSTATECZNY

ZNAK NIEWOLNIKA Z WYBORU

David Wilkerson Today

MONDAY, MARCH 21, 2011

ZNAK NIEWOLNIKA Z WYBORU

Psalmista Dawid powiedział: „Dałeś mi otwarte uszy przekłute uszy)” (zobacz Psalm 40:7). Można to również zinterpretować jako: „Przyjąłeś mnie jako swojego niewolnika,” iluzja do zwyczaju, gdzie panowie przekłuwali
uszy niewolnika, który nie przyjął oferowanej wolności (patrz 2 Mojż. 21:6). Innymi słowy: „w moim uchu jest otwór, który odznacza mnie dla Pana na całe życie i na wieczność.” Czy pozwoliłeś, aby Duch Święty zajął się twoim uchem?

Takiego dobrowolnego niewolnika charakteryzowało to, że zdecydował się całkowicie oddać swój czas na służbę dla swojego pana. Nie ma niczego mistycznego w takim życiu. Rozpoczyna się ono poświęceniem dla Pana naszego
najlepszego czasu i jest to wprowadzane w czyn praktycznie w codziennym życiu!

Wcale nie chodzi o to, żebyśmy zrezygnowali z naszej pracy i kariery, aby podjąć się służby dla Pana na pełnym etacie. Zbyt wielu ludzi dzisiaj odchodzi od woli Bożej, porzucając odpowiedzialność za wychowanie rodziny i wyrywając korzenie, żeby „chodzić przez wiarę.” Większą rzeczą jest
pozostać tam gdzie jesteś i poświęcić więcej wartościowego czasu dla Pana. Jest to sprawa stawiania Chrystusa w centrum wszystkiego tak, aby rodzina, praca i wszystko inne kręciło się wokół Niego. Chrystus staje się punktem centralnym naszych myśli i spędzamy czas w Jego obecności, słuchając Jego głosu i wykonując Jego przykazania.

Taki niewolnik z wyboru jest raczej nastawiony na dawanie niż branie. Wraz z Pawłem może powiedzieć: „Postanowiłem nic innego nie umieć wśród was z wyjątkiem Chrystusa ukrzyżowanego.” Ten sługa nie jest zainteresowany tym, żeby służyć dla osobistego zysku. Jego wynagrodzeniem jest chwała i honor jaki przynosi swojemu panu. Prawdziwy niewolnik z wyboru, który poświęcił
się służbie na całe życie jest odznaczony przez Pana w jakiś szczególny sposób. Nie można nie zauważyć takiego sługi, ponieważ on nosi na swoim ciele znaki swojego Pana.

Co charakteryzuje tego niewolnika z wyboru w obecnym czasie? Jest to wyraźnie pokazane w Słowie, jako znak złamanego i skruszonego ducha, który płacze z
powodu obrzydliwości popełnianych przeciwko jego Panu. Nasz Pan nie przebija uszu przy pomocy szydła, ale kruszy serca swoim młotem.

„ Potem zawołał na męża odzianego w lnianą szatę, który miał przybory do pisania u swojego boku, i rzekł Pan do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu, i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim! (Ezechiel 9:3-4).

Innym znakiem tego sługi jest obrzezanie bez pomocy ludzkiej ręki. To jest mowa o całkowitym oddzieleniu od świata dla Chrystusa. To znaczy, że wszystkie ludzkie plany, zamysły i marzenia zostają na boku, a sprawa Pana i
brzemię Pana stają się najważniejsze.
 Read this devotion online: http://www.worldchallenge.org/pl/node/12735